İhracat Tökezlerken: Açmazlar Ve Çözümler – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye ihracatının son yıllarda tökezlediği anlaşılıyor. Buna göre 2015 yılındaki ihracat düzeyi 2014 yılının 13,727 milyon dolar, 2012 yılının ise 8,579 milyon dolar altında gerçekleşmiş durumda. Peki neden?. Bilindiği üzere, 1980 sonrası uygulanan iktisat politikalarının temel özelliği; “ihracat önderliğinde dışa açılma” olarak belirlenmiş idi. Bu politikaların bir sonucu olarak, kamu kesimi üretici bir aktör olarak iktisadi faaliyetlerden çekildi ve altyapı sektörlerinde yoğunlaştı. İthalatta efektif koruma oranları düşürülürken, dış ticaret serbestleştirildi, sanayi üretimi çeşitli özendirici tedbirlerle (sübvansiyon, vergi iadesi vs) ihracata yönlendirildi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 67
Sayfa Aralığı: 16 - 24

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın