İki Yakası Bir Araya Gelemeyen Mesele: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği – Nuran H. Belet


Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yükselen farkındalık ile birlikte, toplumun yarısını oluşturan kadınların, eğitimden çalışma koşullarının iyileştirilmesine kadar yaşamın her alanında güçlenmesi ve eşit katılımı daha da önemli hale gelmiştir. Toplumsal refah ve kalkınma için ekonomik büyüme ve sosyal faydanın nimetlerinden ve fırsatlarından toplumun her kesiminin yararlanabilmesi ve öncelikle de erişebilir olmaları gereklidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadına yönelik şiddete her durum ve tanımda karşı konulmasını gerektiren, toplumun bütün kesimlerince önlenmesi için hukuki ve toplumsal kanun ve kuralların geliştirilmesi gereken önemli bir olgudur. Bu bağlamda insan hakları kapsamında kadın haklarının güvence altına alındığı ve bunun korunmasına yönelik ülkelerin ulusal ve uluslararası mevzuatta önemli referans kaynakları, sözleşmeleri bulunmaktadır. Biçimleri, usulleri ve etki alanları farklılık gösterse de kadının insan hakları açısından en önemli sözleşmelerden birisi de BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi’dir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 90
Sayfa Aralığı: 56 - 66

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın