İklim Değişikliği Nedir? – Nazlı Nur Uz


Öncelikle iklimin tanımını yaparak başlayalım. İklim bir yerin olağan, alışılagelmiş hava durumunu ifade eder. Hava durumu da günbegün dışarıda hissettiğimiz ve gördüğümüz değişikliklerdir. Gezegen üzerinde farklı bölgelerin farklı iklimleri olmanın yanı sıra bir de “Dünya’nın iklimi”nden söz edebiliriz. Dünyanın iklimi, dünyadaki tüm iklimlerin bir araya geldiği haldir. Bu tanımlara dayanarak, iklim değişikliğinin ne olduğunu açıklayalım. İklim değişikliği bir yerde bulunan olağan, alışılagelmiş hava durumunun değişmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu, genellikle söz konusu bölgenin bir yılda ne kadar yağmur aldığındaki değişimden tutun, bir yerin bir ayda veya bir mevsimde olağan, alışılagelmiş sıcaklığındaki değişme dahi olabilmektedir. İklim değişikliği dediğimizde sadece bir bölgenin iklimindeki değişimi değil, aynı zamanda Dünya’nın iklimindeki değişimi de anlamamız gerekir. Bu, Dünya’nın olağan sıcaklığındaki değişim, yağmur veya karın dünya üzerinde genellikle nereye düştüğü ile ilgili bir değişim olarak ifade edilebilir. Daha geniş bir pencereden bakarsak, hava durumunun birkaç saatte değişebildiği; iklimin değişmesinin ise yüzlerce, hatta milyonlarca yıl alabildiği söylenebilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 73 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın