İktisat Politikasını Uygulayan Kurumların Durumu: Türkiye Özelinde Bir Değerlendirme – Mahfi Eğilmez


İktisat politikası; bir ekonominin büyüme, istikrar, adil gelir dağılımı gibi hedefler doğrultusunda optimal düzeye erişmesi için merkezi devlet organları tarafından yönetilmesi olarak tanımlanıyor. Biraz daha farklı bir tanım vermek de mümkün; bir ekonominin mevcut dengelerini korumak ya da daha iyileriyle değiştirmek için devletçe uygulanan iktisadi önlemler bütününe iktisat politikası diyoruz. İktisat politikası temel olarak iki alt politikadan oluşur: Maliye politikası ve para politikası. Son yıllarda bunlara makro ihtiyati önlemler gibi bazı yeni dallar eklenmiş olsa da işin özü bu iki alt politikaya dayanıyor. İktisat politikası uygulamasında bütün devlet kurumları belirli oranda görev alsa da uygulamayı yönlendiren iki kurum öne çıkar: Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası. Hazine ve Maliye Bakanlığı maliye politikasının oluşturulması ve uygulanmasından, Merkez Bankası da para politikasının oluşturulması ve uygulanmasından birinci derecede sorumlu olan kurumlar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 110
Sayfa Aralığı: 4 - 8

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın