İktisat ve Toplum Sayı 19-20

Baskı Tarihi : Nisan-2012
Sayfa Sayısı : 129
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
14,0015,00

1 Direnci Kalkınmanın Merkezine Yerleştirmek - Helen Clark 5.00₺
2 Sürdürülebilirlik Ve Eşitlik: Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek - Shahid Najam 5.00₺
3 Stıglıtz Raporu'na Kısmî Bakış - İzzettin Önder 5.00₺
4 Sömürgeleri Olmadan Avrupa Sanayileşebilir Miydi? - Erinç Yeldan 5.00₺
5 Özel Soyunma Odasına Tropik Meyve İsteyen Zurnacı - Serdar Sayan 5.00₺
6 Sürdürülebilir Kalkınmanın Kapitalizmle İmtihanı - Feride Doğaner Gönel 5.00₺
7 Küreselleşmenin Sonu Mu? - Turan Subaşat 5.00₺
8 Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru - Meneviş Uzbay Pirili 5.00₺
9 Kalkınma Ve Ekstra-Küresel Endüstriyel Üretim: İstanbul Konfeksiyon Sanayi Örneği - Saniye Dedeoğlu 5.00₺
10 Küreselleşme, Sürdürülebilir Kalkınma Ve Rio+20'Ye Doğru Türkiye'nin Artan Önemi - Murad Tiryakioğlu 5.00₺
11 Mevduat Ve Hisse Senedi Dağılımına Bak; Gelir Dağılımı Bozukluğunu Anla! - Alaattin Aktaş 5.00₺
12 İhracata Dayalı Büyüme Tehlikede Mi? Krizin Düşündürdükleri - A. Suut Doğruel 5.00₺
13 Türkiye İmalat Sanayiinin Dış Ticaret Yapısı Ve Rekabet Gücü - Bayram Ali Eşiyok 5.00₺
14 Uluslararası Rezerv Paralar: Euro - Vural F. Savaş 5.00₺
15 Avrupa'da Keynesyen Programlar İktidar Değiştiriyor - Ömer Faruk Çolak 5.00₺
16 Ekonometrik Seçimler: Hem Kavgasız, Hem Masrafsız - Cem Başlevent 5.00₺
17 Türkiye'nin İnsani Gelişme Performansı - Mahir Fisunoğlu 5.00₺
18 Devlet Tiyatroları'nın Özelleştirilmesinin (Kapatılmasının) Politik Ekonomisi - Sacit Hadi Akdede 5.00₺
19 Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi 5.00₺
20 Temel Göstergeler - Temel Göstergeler 5.00₺

Bir cevap yazın