İktisat ve Toplum Sayı 25

Baskı Tarihi : Kasım-2012
Sayfa Sayısı : 105
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Kapitalizmin Büyük Durgunluğu Aşılamıyor - Erinç Yeldan 10.00₺
2 Sermaye Akımlarının Etkilerini Yumuşatmaya Yönelik Yeni Bir Para Politikası Aracı: Rezerv Opsiyonu Mekanizması - Koray Alper, Hakan Kara,Mehmet Yörükoğlu 10.00₺
3 Türkiye'de Altın: Dış Ticaret, Cari İşlemler Dengesi Ve Büyüme Üzerine Etkisi - Zelal Aktaş, Altan Aldan,Faruk Aydın,İhsan Bozok,Burak Kanlı 10.00₺
4 Avrupa Birliği Türkiye İlişkileri Nereye? - Ömer Faruk Çolak 10.00₺
5 2012 Yılı Nobel Ekonomi Ödülü Ü Z Erin E - Harun Öztürkler 10.00₺
6 Piyasa Metası Olarak Sağlık Ve İşçileşen Doktorlar - Selçuk Candansayar 10.00₺
7 Kültürel Miras, Tarihi Kentler Birliği Ve Yeni Büyükşehir Belediyeleri - Sacit Hadi Akdede 10.00₺
8 Ankara'da Neden Bu Kadar Çok Avm Var? - Mert Can Duman 10.00₺
9 Yükseköğretim Reformu Mu Özelleştirme Mi? - Fikret Şenses 10.00₺
10 Yüksek Öğretim Kanunu Taslağı Hakkında Kısa Değerlendirmeler - Osman Aydoğuş 10.00₺
11 İktisat Penceresinden Teknolojiye Bir Bakış Ve Türkiye'nin Teknolojideki Yeri - B. Ali Eşiyok 10.00₺
12 Uek-Tek 2012'Nin Ardından: Bir Gelenek Oluşuyor - Hakan Mıhcı 10.00₺
13 Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi - Türk Bankacılık Sektörü Aylık Değerlendirmesi 10.00₺
14 Temel Göstergeler - Temel Göstergeler 10.00₺

Bir cevap yazın