İktisat ve Toplum Sayı 61

Baskı Tarihi : Kasım-2015
Sayfa Sayısı : 65
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Editöre Mektuplar - Bozkurt Güvenç 10.00₺
2 Orta Vadede Hepimiz Ölüyüz! - Osman Aydoğuş 10.00₺
3 Gelişmekte Olan Büyük Ekonomilerde Katma Değerin Teknolojik Yapısı - Bayram Ali Eşiyok 10.00₺
4 Türkiye Ekonomisinin Sektörel Dönüşüm Sorunları - Hakan Mıhcı 10.00₺
5 Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 5 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri (1) - Turan Subaşat 10.00₺
6 Kemer Sıkmaya Hayır. Ama… - Metin Sarfati 10.00₺
7 Piyasa Sisteminin Dinamizmi Ve İstikrarsızlığı: Weber Ve Schumpeter - Hüseyin Özel 10.00₺
8 1 Kasım Seçimleri Ve İl Bazında Mhp Ve Hdp Oylarının Karşılaştırılmalı Analizi - Sacit Hadi Akdede 10.00₺
9 Haydar Kazgan'dan Galata Bankerleri - Osman S. Arolat 10.00₺
10 Nürnbergli Şarkıcılar - Levent Özübek 10.00₺

Bir cevap yazın