İktisat ve Toplum Sayı 69

Baskı Tarihi : Temmuz-2016
Sayfa Sayısı : 65
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
25,0045,00

1 Sosyal Bilimin “İnsansızlaşması”? - Hüseyin Özel 10.00₺
2 Nihilizmin Dönüşü Mü? - Metin Sarfati 10.00₺
3 Apolloncu İktisattan Dionysosçu İktisata Doğru (Mu)? - Çiğdem Boz 10.00₺
4 İktisat Kuramı, İktisat Kurumu Ve İktisadi Davranış Arasındaki Şizofreni - S. Sevinç Orhan 10.00₺
5 Fransa'da El-Khomri İşgücü Yasası Ve Çalışma İlişkileri İçerisinde “Meşru” Şiddet - Burak Gürbüz 10.00₺
6 İktisadın Araştırma Etiği İle İmtihanı - Altuğ Yalçıntaş 10.00₺
7 Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 6 - Özelleştirme Politikaları - Turan Subaşat 10.00₺
8 Dünya Sanayi Coğrafyası Değişirken, Türkiye'nin Hal-İ Pür Melali - Bayram Ali Eşiyok 10.00₺
9 Yeni Ve Özel Bir Kitap Hakkında Cangül Örnek - Türkiye'nin Soğuk Savaş Düşünce Hayatı - Ergun Türkcan 10.00₺
10 Gülten Hocadan Neoliberalizmin 35 Yıllık Macerası - Osman S. Arolat 10.00₺
11 Lucia Di Lammermoor - Levent Özübek 10.00₺

Bir cevap yazın