İktisat ve Toplum Sayı 9

Baskı Tarihi : Haziran-2011
Sayfa Sayısı : 81
Tür : Basılı, Dijital
Dijital veya Basılı Satın Al
35,0060,00

1 Büyüme Hızı İkinci Çeyrekte Yüzde 6.4'Te Kalacak Gibi... - Alaattin Aktaş 15.00₺
2 Yaz Tıraşı-1: Yaz(I) Tatili, Seyahatler Ve Gelişmiş Ülke Halleri - Serdar Sayan 15.00₺
3 Krizin Neresindeyiz? - Erinç Yeldan 15.00₺
4 Yenipara Politikası Başarılı Oldu Mu? - Fatih Özatay 15.00₺
5 Abd ve Ab'de Borç Krizi - Ömer Faruk Çolak 15.00₺
6 2006‐2011 Küresel Ekonomik Krizin Bileşenleri Ve Karmaşıklığı - Aykut Kibritçioğlu 15.00₺
7 Kurumsal Kalite Ve Ekonomik Performans: İktisadın (Yeniden) Siyasallaşması Mı? - Mehmet Uğur 15.00₺
8 İktisat Ve İdeoloji - Vural Fuat Savaş 15.00₺
9 İstanbul'un Sanayiden Arındırılması: 2000 Sonrası Değişme - A. Suut Doğruel, Fatma Doğruel 15.00₺
10 Dünyanın Zenginleri Ve Yoksulları - Osman Aydoğuş 15.00₺
11 İllerin Siyasi Eğilimleri Ve Gelir Vergisi Yükü - Sacit Hadi Akdede 15.00₺
12 Makyavel Ne Demek İstemişti? - Kadri Yamaç 15.00₺
13 Kültür Ve Sanatın Politik Ekonomisi - Ömer Faruk Çolak 15.00₺
14 Küreselleşmenin Nimetleri - Küreselleşmenin Nimetleri 15.00₺

Bir cevap yazın