İnşaat Gölgesinde Sanayisizleşme – Ayça Tekin Koru


Erken sanayisizleşme, sanayi sektörünün teknolojik açıdan dinamik bir sektör olmasının yanı sıra, ticarete konu ürünlerin menşei olması ve vasıfsız işgücüne istihdam sağlaması nedeniyle olumsuz büyüme sonuçları doğurabilir. Başka bir deyişle, sanayi, ülkenin verimlilik artışına katkıda bulunur, kırsal kesimden gelen göçmenlere istihdam sağlar ve dış ticaret yoluyla iç pazar talep kısıtlarının aşılmasına vesile olur. Bu nedenlerle de, erken sanayisizleşme gelişmekte olan bir ülkenin kalkınması bakımından kaygı verici bir durumdur. Gelişmiş ülkelerin ekonomik tarihlerindeki en önemli gerçeklerden biri, kalkınma süreçlerinde tanık oldukları sektörel değişimlerdir. Birinci ve ikinci sanayi devrimleriyle, bu ülkeler, tarımdan sanayiye doğru kaymış, üçüncü ve dördüncü sanayi devrimlerini içinde barındıran son elli yıl içinde ise sanayiden hizmetlere geçmiştir. Dani Rodrik 2016 tarihli çok okunan çalışmasında erken sanayisizleşmenin sonuçlarının gelişmekte olan ülkelerde artık fark edilebildiğinden söz eder.1 Latin Amerika’da sanayi küçüldükçe kayıt-dışılık artmış ve ekonomi genelinde üretkenlik zarar görmüştür. Afrika’da, kentsel göçmenler sanayi yerine ikincil ve oldukça küçük hizmet sağlayıcılarına akmıştır. Çin’in büyük Afrika hamlesine rağmen Afrika sanayisinde önemli bir canlanmanın işaretleri yok gibidir Rodrik’e göre.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 108
Sayfa Aralığı: 19 - 25

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ayça Tekin-Koru Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İktisat bölümünden lisans derecesini 1994, yüksek lisans derecesini 1997 yılında aldı. Purdue Üniversitesi, Ekonomi bölümünde doktorasını 2001 yılında tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Krannert School of Management bünyesinde konuk öğretim üyesi olarak MBA ve Ekonomi programlarında ders verdi. Sonrasında 2003-2011 yılları arasında Oregon State Üniversitesi, Ekonomi bölümünde görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında TED Üniversitesi, İşletme Bölümü'nün kurucu bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Ayça Tekin-Koru çalıştığı üniversitelerde çeşitli düzeylerde uluslararası iktisat, oyun kuramı, mikroekonomi, makroekonomi ve sosyal meseleler iktisadı gibi dersler verdi. Araştırma konuları arasında, uluslararası ticaret, doğrudan yabancı yatırımlar ve iktisadi bütünleşme bulunmaktadır. Akademik araştırmalarının yanı sıra, 2012 yılından bu yana, İktisat ve Toplum dergisinde Sardunya adlı köşede Türkiye ve dünya ekonomisi üzerine yazılar yazmaktadır. Prof. Dr. Tekin-Koru, halen, TED Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesidir.

Bir cevap yazın