Is–Lm Modeli Ve Keynes’in Genel Teori’sinin Lisans Düzeyi Makro İktisat Eğitimindeki Yeri Üzerine.. – Kaan Öğüt


Son yıllarda, dünya genelinde okutulan kimi önemli makro iktisat kitaplarında giderek artan şekilde gözlemlenmeye başlayan farklı arayışlara rağmen, lisans düzeyindeki makro iktisat eğitimi büyük oranda Keynes’in 1936’da yazdığı İstihdam Faiz ve Paranın Genel Teorisi1 başlıklı kitabında ortaya koyduğu düşünceler temel alınarak şekillendirildiği kabul gören, IS–LM Modeli üzerine bina edilmiştir. Bu makalede, IS-LM Modeli’ni üzerine kurulduğu varsayımlardan ikisi; para arzının dışsallığı ve yatırım tasarruf denkliği üzerinden sorgulamayı deneyeceğiz. Neden böyle bir işe kalkıştığımızı ise şöyle açıklayalım. Birincisi; günlük ekonomik gelişmeleri izleyen, Merkez Bankası’nın enflasyon hedeflemesi rejimi uyguladığını bilen, Para Politikası Kurulu’nun belirlediği marjinal fonlama oranından, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından ve hatta şimdilerde popüler olan geç likidite penceresi faiz oranından haberdar olan öğrencilere, Merkez Bankası’nın para arzını dışsal olarak belirlediği, piyasa faiz oranının ise para arzı ve para talebi fonksiyonları tarafından bir denge değer olarak belirlendiğini iddia eden IS-LM Modeli yerine, politika, piyasa, kredi ve mevduat faiz oranlarının ve de para arzının nasıl belirlendiğini ve bu süreçte merkez bankasının yanı sıra bankacılık sektörünün de rolünü anlatmamızı sağlayacak bir analitik çerçeveye2 duyduğumuz ihtiyaç diyelim.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 25 - 30

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın