İşçi Hakları, Ekonomi Ve Demokrasi – Ergün Atalay


İşçilerin örgütlü mücadelesi zor şartlardan geçerek bugünlere gelmiştir. Türkiye’de de bu süreç -biraz gecikmeyle beraberbenzeri bir gelişme göstermiştir. Sendikalaşma hareketleri yüzyılın başından itibaren -özellikle yabancı şirketlerdegörülmeye başlanmıştır. Ancak esas ivme sendikaların merkezi örgütlü yapısı olarak 1952’de kurulan TÜRK-İŞ ile mümkün olmuştur. İkinci Dünya Savaşı sonrasının siyasal, ekonomik ve sosyal yapısının yeniden belirlendiği şartlarda sendikal örgütlenmelerin ortaya çıkması ve merkezileşerek TÜRK-İŞ’in kurulması önemli bir gelişmedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 111
Sayfa Aralığı: 62 - 72

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın