Kadın İşgücünün Çeyiz Sandığı: Ev Eksenli Çalışma – Nuran Belet


Kadınlar, tarihsel süreç içinde, her dönemin koşul ve niteliklerine göre değişen biçim ve statülerde çeşitli ekonomik faaliyetlere işgücü olarak katılmışlar, üretimin önemli bir parçası olmuşlardır. Esnek üretim biçimi, geleneksel olarak işgücü piyasasıyla esnek bir ilişki içinde bulunan, emeği aile bütçesine katkı anlayışı ile marjinalleştirilen kadın işgücünü ön plana çıkartmıştır. Bu zorunluluk, bakım yükümlülüklerinin erkek aile üyeleri, devlet ve işveren tarafından paylaşılmadığı koşullarda, kadın istihdamında daha fazla güvencesizliğine ve kayıt altına alınması yönünde zayıflıklara neden olmaktadır. Ancak, her ne halde olursa olsun kadın istihdamı yoğun olarak esnek çalışma biçimlerinde çalıştırılmaktan, görünmezliğe ve ev eksenli çalışma biçimlerine yön(elmek)lendirilmekten kurtulamamaktadır. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının son günlerde yaptığı bir açıklamalarında , ülkemizde kadın işgücüne katılım oranlarının arttırılması amacıyla, “ev eksenli çalışmaya” yönelik olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla; sosyal politikalar ve buna uygun çalışma koşullarının düzenlenmesi için çalışmalar yapıldığını kamuoyuna duyurdu. Bu yazıda, kadın istihdamının arttırılması ve kadının işgücü piyasalarına kayıtlı ve güvenceli katılımında anahtar unsurlardan biri olarak görülen ev eksenli çalışmanın tanımlanması ve ülkemiz açısından “ev eksenli çalışmanın” mevcut durumu ele alınmaya çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 39
Sayfa Aralığı: 49 - 61

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın