Karl Marx: Felsefede İktisatlaşma Ve Siyasallaşma – Yaman Örs


İ ktisat Felsefesi ya da İktisadın Felsefesi alanında yazmak, yazılanları okumak, hiç de az olmayacak sayıdaki felsefeci ve iktisatçı için gerçekleştirilmesi doğal karşılanacak etkinlikler olabilir; bekleneceği gibi, özellikle de Marksist olanlar ya da Eytişimsel Maddeciler (Diyalektik Materyalistler) söz konusu olduğunda. Burada konu olarak felsefe açısından siyasal yaşamı, akademik terimiyle Siyaset Felsefesi’ni (Siyasal Felsefe’yi) de işe katarsak, Marx’ı benimsemiş ya da izleyen düşünürler açısından bir felsefe – iktisat – siyaset üçgeni ya da alanı çizilmiş olacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 35
Sayfa Aralığı: 75 - 83

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın