Kayıt Dışılığı Nasıl Ölçebiliriz? – Ceyhun Elgin


İ ktisat ve Toplum Dergisinin 7. Sayısı için yazmış olduğum “Niçin Kayıt Dışı oluruz” başlıklı yazıda çeşitli kayıt dışılık büyüklük verilerini kullanarak Türkiye’de ve dünyada kayıt dışılıkla ilintili olan çeşitli faktörleri anlatmaya çalışmıştım. Bu yazıda ise, İktisat ve Toplum Dergisi’nin 8 Mart 2013 tarihinde Ankara’da düzenlediği İktisatçılar ve İktisat Politikaları başlıklı panelde yaptığım konuşma paralelinde, kayıt dışı ekonominin büyüklüğünün nasıl ölçüldüğü üzerinde duracağım.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 30
Sayfa Aralığı: 71 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın