Kredi Temerrüt Takası Ve Risk Yönetimi (Cds: Credit Default Swap And Risk Management) – Hüseyin Tatlıdil, Nurbanu Bursa


1970’lerin ilk yarısından sonra sermayenin uluslararası dolaşımının önündeki engellerin kalkması, sabit kur sisteminin terk edilmesi, teknolojinin hızla ilerlemesi globalleşme olgusunu beraberinde getirmiş ve bu da ülkelerin finansal sistemlerinin uluslararası finansal sistemlere entegre olması, bir ülkedeki ekonomik-politik istikrarsızlıktan diğer ülkelerinde etkilenmesi sonucunu doğurmuştur. Artık Uzak Doğu ya da Latin Amerika’da yaşanan krizler diğer ülkeleri de yakından ilgilendirir hale gelmiş ve bu risklere karşı kendini koruyamayanlar büyük kayıplara katlanmak zorunda kalmıştır. Özellikle, uç bir örnek olmakla birlikte 11 Eylül 2001’de ABD’de gerçekleştirilen terörist saldırılarının dünyada yarattığı ekonomik olumsuzluklar (altın ve petrol fiyatlarının yükselmesi gibi) ülkemizde de dolar değerinin yükselmesine, borsanın düşmesine yol açmıştır (Sevil, 2001).

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 12
Sayfa Aralığı: 58 - 64

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın