Krizde İlk Feda Edilecekler – Yılmaz Özkan


1929 Kara Perşembe’sini izleyen aylarda, bir gün Avusturya’nın bir köşesinde başarısız Almanya macerasının ardından yeniden badana-boya işine dönen Birinci Dünya savaşı gazisi bir onbaşının “işte şimdi Avrupa’yı kendi boyamla boyayacağım” diye kararlı bir biçimde mırıldandığını duyanlar olduğu söylenir. Bu aşamada henüz Boya’nın rengini açıklamıyor, bir de alçakgönüllülükle yalnızca Avrupa’yı işaret ediyor. “Dünya” demeye dili varmamış olmalı. On yıl kadar süren ve insanlığın gördüğü en acımasız kıyım ve yıkım sürecinin kaderini tayin etme gücünün nasıl emekli bir onbaşının ellerine bırakıldığı sorusunun cevabı için Kapitalist Ekonomik Sistemin yapısını bir de bu açıdan irdelemeliyiz. İnsanın gezegenimizde var olduğu günden beri Beş Ekonomik Sistem olagelmiştir: Avcı-Toplayıcı; Köleci; Feodal; Kapitalist ve Komünist ekonomik sistemler. Zaman zaman farklı üretim örgütlenmelerinin de ekonomik sistem sayılacağı (Asya Tipi Üretim Tarzı gibi) tartışmaları yaşansa da, sözü edilenlerin bir ekonomik sistemin koşullarını taşımadığını artık biliyoruz.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 3
Sayfa Aralığı: 22 - 28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın