Kur Savaşları Ve Finansal Krizler – Yasin Tosun


Bu savaşın amacı; fiziki bir savaşa girmek ya da toprak elde etmek değil, kendi konumunu uluslararası alanda güçlendirmek ve hatta monopol olabilecek kadar ileriye gidilebilmektir. Bu politikanın en temel argümanı yerli paranın yabancı para karşısında değerinin düşürülmesidir. Değeri düşen yerli para, ihracatın daha ucuzlamasına ve ithalatın ise daha pahalı olmasına neden olur. Bu durumda ihracat artar ve ithalat azalır, bunun yanında o ülkenin istihdam oranlarında ve gelirlerinde de artış olur. Sonuç itibariyle politikayı uygulayan ülke açısından sonuçlar olumlu olmakta fakat diğer ülkeler ise bu uygulamadan zararlı çıkmaktadır. Ulusal paranın değerini düşürmek yani sabit kur rejiminde devalüasyon yapmanın etkili olması için döviz fiyatlarının enflasyondan arındırılmış olarak pahalılaşması gerekir. Örneğin; Çin’de ve rakiplerinde enflasyon aynı oranda (%10) seyrederken, doların fiyatı % 20 artırılırsa gerçek (reel) bir devalüasyon yapılmış olur. Böylece ithalat pahalılaşır; ihracat çekici hale gelir

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 44 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın