Liberal Demokrasi Öldü Mü? – Bozkurt Güvenç


Prof. Baskın Oran: Öne sürülen sorunların konjonktürel (ekonomik) ilişkilerdeki geçici dalgalanmalardan kaynaklandığını; arada iniş çıkışlar olsa bile, otoriterliğin gelişmesinde iç ve dış dinamiklerin etkileşimini vurguladı. [Diyalektik söylemde] her şey zıddı ile var olur. Demokrasi ile diktatörlük birlikte var olmayı sürdürecektir. Görüşlerini savundu. TESEV Vakfı’nın eski Başkanlarından Can Paker ise: “Teknolojinin gelişmesiyle sosyal – siyasal etkileşimlerin arttığını; ancak, bunlar arasında bir ‘neden – sonuç’ ilişkisi kurulamayacağını; bu yüzden, liberalizmin Doğu ve Batı’daki farklı etkilerini incelemek gerektiğini; yükselen teknoloji karşısında liberalizm gerilese bile, bunun nedeninin milliyetçilik ve totaliterlik olamayacağı” görüşünü dile getirdi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 67
Sayfa Aralığı: 4 - 8

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın