Maastrıcht Kriterleri’ne Kim Uyuyor? – R. Funda Barbaros


Araştırma, EPB’ye üye olan ve para birimlerini Euro’ya sabitleyip Euro’ya geçen ve Eurozone olarak da bilinen 17 ülkeyi kapsamaktadır. Ülkeler Belçika, Yunanistan, Avusturya, G. Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya’dır. Ayrıca bazı kriterler bazında, Türkiye ile Eurozone ülkeleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmaya konu olan Maastricht Kriterleri’nden “ulusal paranın devalüe edilmesi” kriteri, ülkeler Euro para birimine geçtikten sonra ülke para birimleri aynı olacağından analize dahil edilmemiştir. Çalışmanın verileri, Eurostat ve OECD veri tabanından temin edilmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 16
Sayfa Aralığı: 48 - 58

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

Bir cevap yazın