Muhteşem Gatsby Eğrisi Ve İktisadi Bölünmüşlük – Leyla F. Arda Özalp


Sefalet ve ilerleme, bir volkanın ikiz kraterleridir. Tarihte köklü iktisadi gelişmelerin yaşandığı tüm dönemler, ardında muhakkak bir eşitsizlik mirası bırakmıştır. John M’Farlane (1782), “yoksulların en fakir ülkelerde değil en verimli ve uygar ülkelerde olduğunu”; Adam Smith ise “işçi ücretlerinin en yüksek olduğu ülkelerin en varlıklı ülkeler olmadığını” ifade etmiştir. Sanayi devrimi sürecindeki Manchester’dan “dünya üzerinde, zengin ile yoksul arasındaki uçurumun bu kadar büyük ve aradaki uçurumun kapanması önündeki engelin bu kadar katı olduğu başka bir kentin olmadığı” şeklinde bahsedilmiştir. 1830’lardan 1850’lere kadar İngiltere nüfusunun (asgari) yüzde onunun dilencilik yaptığı bilinmektedir. Eşi görülmemiş zenginliklerin eşi görülmemiş yoksullukları taşıyan bir rahim olduğuna tarih daima tanıklık etmiştir (Hobsbawm, 2008[1969]: 84-86; Polanyi,2011[1944]). Deaton (2013) ilerleme ve eşitsizlik arasındaki etkileşimi anlattığı “Büyük Firar” adlı kitabında, “herkesin aynı anda zengin olamayacağını ve eşitsizliğin, ilerlemenin doğal bir sonucu olduğunu” vurgulamıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 71 - 77

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın