Ne Kadar Ekmek, O Kadar Sanat – Mert Can Duman


Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanan bir çalışmada ortaya atılan “İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi”nde de belirtildiği üzere birey; fizyolojik, güvenlik, ait olma ve saygınlık gereksinimlerini gerçekleştirdikten sonra kendini geliştirme gereksinimini kendisinde ihtiyaç hissetmekte ve bu bağlamda kültürel aktivitelerin içinde bulunma isteğine sahip olmaktadır (Maslow, 1943). Sanat, duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu olarak tanımlanmakta; insanların topluluklar halinde yaşamaya başladığı zamanlardan bu yana değişik şekillerde kendini göstermekte ve bireyler var olduğu sürece kendine yer bulmaktadır (Collingwood, 1938). Sinema, tiyatro, opera, bale gibi sanat dallarına olan ilgi ve bu sanat dallarını gerçekleştirebilme kavramları ise ilgili toplumun gelişmişlik düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Bu yazıda Türkiye için sinema, tiyatro, opera ve bale gibi sanat dallarına olan ilgi ile ülkenin seçilmiş ekonomik göstergelerinin nasıl bir ilişkide olduğunun üzerinde durulmaya çalışılacaktır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 29
Sayfa Aralığı: 67 - 73

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın