Neoliberalizmin Kapitalist Zihniyetle Uyumsuzluğu: 2007 Büyük Bülent Temel Durgunluğu – Bülent Temel


2007 yılında Amerika’da tutsat (mortgage) sektöründe başlayan ve beş sene sonra bugün de halen devam etmekte olan ekonomik kriz gelişimi ve sonuçlarıyla tarihsel bir öneme sahiptir. Ekonomi yazınına Büyük Durgunluk olarak geçen kriz 250 senelik Amerikan tarihinin ikinci en yıkıcı deneyimi olmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 23
Sayfa Aralığı: 36 - 42

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın