Öncü Göstergeler Kriz Habercisi Mi? – Veysel Karagöl


Küreselleşme olgusu ile birlikte ülkelerarası artan ekonomik etkileşim ve finansal liberalizasyon süreci ile finansal araç ve aracıların sayılarındaki artış dünya genelinde ekonomik krizlerin sayısını arttırırken, krizlerin etkileme ve yayılma sürecini de bir hayli hızlandırmıştır. Türkiye ekonomisine bakıldığında ise1980’li yıllarda başlayan liberalleşme süreci ile birlikte sıklıkla krizler yaşanmaya başladığı görülmektedir. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren Türkiye ekonomisinin sistematik bir şekilde krizler yaşadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Yaşanan krizlerin nedenleri arasında kurumsal ve yapısal zayıflıkların hem ekonomik hem de politik istikrarsızlığa yol açması ve sonuçta Türkiye’nin çoğunlukla dünya ekonomisindeki hızlı değişim ve dönüşümün gerisinde kalması gibi hayati önem taşıyan noktalar bulunmaktadır. Krizlerin önceden tahmin edilebilmesi amacıyla çeşitli öncü göstergeler kullanılmakta ve son dönemlerde söz konusu göstergelerde kriz sinyali olabileceğinin düşünüldüğü ciddi değişimler yaşanmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğumuz dönem itibari ile herhangi bir kriz tehlikesi ile karşı karşıya olup olmadığı kriz öncü göstergeleri ile değerlendirilecektir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 78
Sayfa Aralığı: 45 - 53

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın