Osmanlı Ve Mülkiyet Hakları – Can Madenci


Tıbbiye Mektebi’nde anatomi dersleri vermek için 1839’da İstanbul’a gelen, 1845-50 arasında Abdülmecit’in özel doktorluğunu yapan Avusturyalı Sigmund Spitzer hatıralarında padişahla aralarında geçen bir konuşmadan bahseder: “Merhemi sürüp bitirdiğim zaman, duvara dayalı bir resmi kendisine anlatmamı istedi. Altındaki İngilizce yazıyı okudum, LiverpoolManchester şimendiferinin muhtelif tren resimleri olduğunu gördüm. Sultan Mecid kendi memleketinde de böyle şimendiferler bulunduğunu görmek istediğini söyledi, fakat böyle büyük işler için lazım olan paranın hükümetin hazinesinden verilmesinin zor olduğunu da ilâve etti. Sonra sözüne devam ederek, Avrupa’da olduğu gibi burada da bu gibi işler için hususi şirketler kurulmasını temenni ettiğini söyledi.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 62 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın