Para Ve Finansın Bir Başka Dönüşümü: ‘‘Blockchain” Mi, ‘‘Fintech” Mi, ‘‘Finapp” Mı? – Göksel Tiryaki


Ekonomik değer yaratmanın en önemli itici unsurlarından biri kuşkusuz yeniliklerdir. Kimilerince kapitalizm, kimilerince liberalizm kimilerince de serbest piyasa ekonomisi olarak nitelendirilen günümüzün hâkim ekonomik sisteminin en kuvvetli ve dinamik yanının yenilik çıkarma kapasitesi olduğu çoğunluk tarafından kabul edilmektedir. Şüphesiz insan hayatının hemen her yanına dokunan yeniliklerin finansal iş, işlem ve kurumları da etkilemesi kaçınılmazdır. Hatta bu konuda finansal yeniliklerin en cazip alanların başında geldiği söylenebilir. Nitekim parasal işlemlerden yatırım ürünlerine kadar pek çok bankacılık ve finans uygulamasında son 40 yılda muazzam bir değişim yaşandığı görülmektedir. Fakat son dönemde, finansal yeniliklerin artık klasik para, bankacılık ve yatırım ürünlerine odaklanmaktan ziyade para ve finansı dönüştürecek daha yapısal ve altyapıya ilişkin alanlara kaydığına şahit olmaktayız. Özellikle bilgi teknolojilerinde yaşanan büyük değişim ve dönüşüm, para ve finansa ilişkin yeni kavram ve kurumları hızla ve ciddi biçimde gündeme getirmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 85 - 91

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın