Politik İletişimde Tehdit Olgusu1 Ve ‘Türkiye’ye Alman Bilim Göçü’ndeki İktisatçılar – Aytekin Keskin


Çevremizde barışı ve çoşkuyu yaymak, yaşamak; barış ve mutluluk için eylemek, insancıl2 öğelerin sürekli gözetilerek oluşturulduğu bir toplumsal yapıda kolaylaşır. Bu durum insanın istemleri doğrultusunda eylemesi, özgürleşmesi ve kendini geliştirmesinin de önünü açar. Çağımızda gittikçe artan biçimde iyi ve erdemli yaşam nasıl olacak sorusundan bağımsız olarak politik düzenin nasılı sorgulanmakta.3 Toplumların yaşam deneyimleri, günümüzden başlayarak geçmişe doğru çok sayıda öğretici örnek ile dolu. Söz konusu örnekler insanlığın kendi kusuru ile içine yuvarlandığı olumsuzları yeniden ve benzer biçimde yaşamaması için ipuçlarını da barındırır niteliktedir. Kişinin iletişimde etkili olması için hedef kitlesinin iletişim alışkanlıklarını hesaba katması gerektiği dilbilimsel bir veri olarak bilinir. İletişimde, dilin ve dolayısıyla dilin taşıyıcısı olduğu kültürün birikiminden yararlanılır. Etkili iletişimde, ne dediğin değil, karşıdakinin ne anladığı önemlidir temel ilkesinden hareket edilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 34 - 40

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın