Sanayi Politikası: Toplumsal Bilgi, Teknolojik Yetenek Ve Kurumsal Kapasite İnşası – Şebnem Arık, Şükrü Erdem


Sanayi politikası 1980 ve 90’lı yıllarda teori ve politika alanlarında arka planda kalan, son on yılda ise önce politika, sonra akademik araştırma alanında tekrar popüler olan bir konudur. Avrupa Birliği tarafından 2000 yılında kabul edilen Lizbon Ajandası’nda ABD ve Japonya’nın teknolojik üstünlüğüne karşı sanayi politikası önlemleri gündeme gelmiştir (Arena ve Dutraive, 2016). Ancak sanayi politikasının “yeniden doğuşu” son 10 yılda başlamıştır ve devam etmektedir. Avrupa Komisyonu Yeni Sanayi Stratejisi belgesini 2017 yılında yayınlamış, yalnızca 2 yıl sonra 2019 mart ayında AB Konseyi, Komisyonu “AB’nin endüstriyel geleceği için uzun vadeli vizyon” hazırlamakla görevlendirmiş ve 2019 yılı sonunda Avrupa Sanayi 2030 Vizyonu raporu yayınlanmıştır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 79 - 89

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın