Sayı 59 Basın Bülteni


BASIN BÜLTENİ

İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ

İktisat ve toplum dergisinin 59. sayısında iktisattan, politik gündeme, gündemden sanata farklı konuları bir araya topladık.

Öner Günçavdı – Farklı Finansman Şekilleri Altında Oluşturulan Parti-içi veya Partiler-arası Koalisyonlar ve Büyümenin Değişmeyen Niteliği: Günçavdı, Türkiye ekonomisinin geçmiş büyüme deneyimlerine bakarken, koalisyon ya da tek parti yönetiminde hizmet sektörüne olan eğilimin sanayi sektöründen daha fazla olduğunu vurguluyor. ‘Dahası ister koalisyonlarla isterse tek parti hükümetleriyle yönetilsin, ülkemizde büyüme pratiği değişmiyor.’

Marica Frangakis – Yunanistan Ekonomisi ve Halk: Sırada Ne Var? : Yunanistan’ı Yunan bir akademisyen olan Frangakis’ in kaleminden okuma şansı bulacaksınız. Bu makale Yunanistan’ı borç krizine iten nedenleri, çözümleri, Yunanistan’ın toplumsal ve ekonomik yapısını Syriza hükümetinin yönetim patikasını konu alıyor. ‘Yunanistan’daki kriz Yunanlıların değil, Avrupalıların ve küresel dünyanın krizidir.

Turan Subaşat – Sosyal Demokrat Bir Ekonomi Modeli 4 – Sanayi Politikası (Finans) : Sosyal demokrat bir ekonomi modelini geçtiğimiz üç sayıda ele alan Subaşat, finansal serbestleşmenin sorunlarını ve sosyal demokrat bir partinin Doğu Asya ülkelerinden örnekle izleyebileceği finans politikasını inceliyor. ‘ Finansal serbestleştirme politikası ülkenin sanayileşmesini desteklemeli ve sıcak para akışlarına terk etmemelidir.’

Uğur Eser – İktisatın Krizi ve İktisatta Yeni (Anaakım) Yaklaşımlar:  Eser, makalesinde anaakım (neoklasik) iktisadı metodolojik, ideolojik ve farklı açılardan aynı ekolden ya da farklı ekollerden eleştiren yeni akımları ele alıyor. ‘Küresel kriz, piyasaların işleyişini açıklayan standart iktisat ders kitaplarındaki neoklasik modellerin içinde yaşadığımız dünyayı iyi bir şekilde açıklayamadığını göstermiştir.’

Metin Sarfati – Savaş – Terör – Şiddet – Yalnız İnsan ve Ötesi… : Sarfati, insanın merkezde olduğu toplum, şiddet davranışı ve terör olaylarını 20. Yüzyıldan başlayarak tarihsel bir perspektifle ele alıyor. ‘Öte yandan ve belki de temel sorun, şiddet karşısında takınılması gereken tutum ne olacaktır? Bu varoluş tutsaklığına bu kez “düşünen insan” nasıl isyan etmelidir?’

Osman Saffet Arolat  – Harun Karadeniz Öleli 40 Yıl Oldu: 16 Ağustos 1975:  Dünya gazetesi ve dergimiz yazarı Arolat, bu yazısında, 60’lı yılların devrimci gençlik lideri Harun Karadeniz’ i ve onun devrimci mücadelesini anlatıyor. Arolat, Karadeniz’in “ ilkokuldan üniversiteye eğitimde devrim ” düşüncesini bizlere yeniden hatırlatıyor.

Bayram Ali Eşiyok – Uçak Üretmek: Türkiye’de Cumhuriyet döneminde ilk kez 1932’de uçak üretimi başlamışken, 1950’lerde uçak üretimi neden sona erdi? Eşiyok, uçak üretiminin tarihini irdeliyor. ‘1950’de uçakların dizaynını bizim mühendisler yapıyorlardı. Heves, gayret ve sonuç vardı. İstenseydi her şey yapılabilirdi.’

 Dergi hakkında daha fazla bilgi için:  https://www.iktisatvetoplum.com/iktisat-ve-toplum-dergisi-sayi-59.html

 

Bir cevap yazın