Sürdürülebilir İnsani Kalkınma Paradigması: Yeni Bir Ekonomi Politiğe Doğru – Meneviş Uzbay Pirili


1990’lı yıllarda çevre ülkeler ve kalkınma ekonomisini yakından ilgilendiren iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlardan birincisi 1970’li yılların sonunda dünya ekonomisini sarsan krizin bu yılların koşullarından kaynaklanan geçici bir olgu olmadığı ve krizlerin kronikleşerek devam ettiğidir. İkincisi ise Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (“United Nations Development Programme”–UNDP) geliştirdiği ve günümüzde çağdaş kalkınma paradigması olarak kabul gören sürdürülebilir insani kalkınma paradigması olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 19
Sayfa Aralığı: 42 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın