İzzettin Önder

Sayı 58 Basın Bülteni

BASIN BÜLTENİ İKTİSAT VE TOPLUM DERGİSİ İktisat ve toplum dergimizin 58. sayısında, neoklasik iktisat...

TINA ve Bir Alternatif Var – İzzettin Önder (İTD 44)

Bilindiği gibi, 1980’ler iki büyük ekonominin öncülüğünde neo-liberal politikaların tüm kapitalist ülkelerde  devreye sokulduğu...

Stiglitz Raporu’na Kısmi Bakış – İzzettin Önder (İTD 19-20)

“Bu Rapor, eğer krize gerekli tepki gösterilecek ise –gerek krizden güçlü bir çıkış politikası...