Tarihin Aynası Şanlıurfa’da Kalkınma Yazınını Tartışmak: Iı. Ulusal Econ Harran Kongresi – Esra Siverekli


Küreselleşme sürecinin kalkınma kavramına atfettiği önemin artmasına paralel olarak dünya ve ülkeler gündemindeki ekonomi politikaları içerik değiştirmiştir. Bu süreçte, kalkınmanın sağlanmasında kamu kesiminin belirleyici ve yönlendirici rolü güçlenmiş, yasal düzenleme ve uygulamalar bu bakış açısıyla gerçekleştirilmiştir. Kamu kesimi gerçekleştirdiği yatırımlarla özel sektöre yönelik teşvik uygulamaları ile özel sektörü destekleyecek serbest piyasa mekanizmaları ağırlıklı neo liberal politikaları uygulamaya ağırlık vermiştir. Hızlı kalkınma yolunda adımlarını büyük bir istikrarla atan Türkiye; 2001 yılında oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu, 2003 yılında uygulamaya giren Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve 2012 yılında uygulamaya giren Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2017 yılı başında açıklanan Cazibe Merkezleri Programı ile bu süreçteki yerini almıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 79
Sayfa Aralığı: 42 - 44

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın