Tarihsel Maddecilik, Tanrısal Maddecilik Ve Felsefe – Yaman Örs


Ülkemizde son yıllarda, belki kabaca son on yılda, Marks’la, Marksizm’le, toplumculukla (sosyalizmle) ilgili yayınların gittikçe arttığını görüyoruz. Bu durum, dünya geneli için de geçerli olmalıdır. Değişik dergiler ve kitaplarda, Marx ve Engels’in, bu arada Lenin’in ve başka ünlü ve değişik Marksistlerin yapıtlarının yanında; çağımızın ve günümüzün bilinen / pek bilinmeyen Marksist yazarlarının ilgili yorumlarını, eleştirel değerlendirmelerini ortaya koyan yazıları, kitapları gözümüze çarpıyor. Bunların arasında çok yazarlı yapıtlar ayrıca dikkatimizi çekmektedir. Kuşkusuz, eski olanların yeniden basılmasının yanında yeni yapıtlar, çeviri olanlar vardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 41
Sayfa Aralığı: 75 - 85

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın