Tarım Sektörü: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri – B. Ali Eşiyok


Türkiye 1980’li yıllara kadar tarımda “kendi kendine yeterli yedi ülke” arasında yer alırken, 1980’li yıllarda uygulamaya konan neo-liberal yeniden yapılanma politikaları sonucunda net ithalatçı konuma gelmiş durumda. İthalatın liberalizasyonu sonucunda çokuluslu gıda tekelleri yerli üretimi son derece olumsuz etkilemekte,Türkiye tarımsal ürünlerde giderek ithalata bağımlı hale gelmektedir. Tarımın yaşadığı sorunlar sonucunda kırsal nüfus çözülürken, sorunlar kentlere taşınmakta birçok sosyo-ekonomik soruna kaynaklık etmektedir. Diğer taraftan ülke ölçeğinde çokuluslu gıda tekellerine bağımlı sözleşmeli üreticilik (küresel sömürgecilik) hayata geçirilmiş durumda. Son yıllarda gıda sektöründe gözlenen el değiştirmeler sonucunda sektörün giderek yerli ve yabancı tekellerin denetimine girdiği gözleniyor. Diğer taraftan Doğu bölgelerimizde yaşanan siyasi gelişmeler ve uygulanan ithalat politikaları sonucunda hayvancılık sektörü de çözülme süreci ile karşı karşıya.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 50
Sayfa Aralığı: 65 - 75

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın