Tarım Sektöründe Kurumsal Yapı: Türkiye İçin Yapılabilecekler – Gökhan Özertan


Türkiye’de tarım ve gıda sektörlerine yönelik olarak gerek kamu gerekse akademi ve araştırma kurumları çeşitli raporlar ve planlar hazırlamış ve politika önerilerinde bulunmuş olmakla beraber bu öneriler çeşitli sebeplerle hayata geçirilememiş ya da arzu edilen seviyede başarı yakalanamamıştır. Bu yazıda, uluslararası ekonomi literatürüne atıflar yapılarak, uygulanan mevcut politikalarla neden somut çıktıların elde edilemediğine dair kısa bir tartışma yer almaktadır. Türkiye tarımının güncel durumuna dair detaylar için (Özertan, 2020) çalışmasına bakılabilir. Gelişmekte olan ülkelerde uygulanması gereken tarım politikalarını araştıran Mellor (2017), küresel olarak tarım sektörlerinde yaşanan dört temel soruna vurgu yapmaktadır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 113
Sayfa Aralığı: 59 - 62

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın