Toplumsal Değişim Ve Memler – Mehmet Murat Balkan


Canlıların nihai bir amaca yönelik evrimsel süreç içinde olmadıkları gibi, insanların yarattığı sosyal yapılar da kendini var etmeye çalışmak dışında nihai bir amaca yönelik hareket etmez. Bu yüzden toplumsal değerler ve bu toplumsal değerlerin bulunduğu yapılar tıpkı biyolojik yapımız gibi sürekli değişim içerisindedirler. Bu toplumsal değerler bir araya gelip buharlaşmak zorunda olan toplumsal bir katılık oluştururlar. Makalede, var olan bu toplumsal katılığın açıklanabilmesi için, toplumsal katılığın nasıl oluştuğu anlatılacaktır. Toplumsal mekanizma ele alınırken, analizin temel noktasının ‘‘insan” olacağını düşünülerek, temel kültürel evrim sürecinden (memler) yararlanılacaktır. Kültürel evrim mekanizmasına yazar, adına Post-Keynezyen iktisat denilen ve iktisat çevrelerinde giderek artan bir ilgiyle karşılanan bu görüşleri okuyucuyla buluşturuyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 93
Sayfa Aralığı: 101 - 106

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın