Toplumsal Fikir Ayrılıkları, Sosyal Ağlar Ve Mahalleler – Ali Sina Önder


Başta siyaset olmak üzere çeşitli popüler konularda anketler düzenleyerek Amerikan halkının nabzını tutan YouGov adlı internet sitesi Şubat 2018’de insanlara dünyanın yuvarlak olup olmadığını sordu. Milenyum kuşağı olarak adlandırılan ve bugün 18-24 yaş arasında bulunan gençlerin sadece yüzde 66’sı bu soruya ‘kesinlikle yuvarlaktır’ şeklinde cevap verdi. Bu demek oluyor ki Amerika’da seçme ve (kısmen de olsa) seçilme hakkını henüz yeni elde etmiş her üç gençten biri dünyanın yuvarlaklığı konusunda ciddi şüpheler taşıyor. Yakın gelecekte bu kuşağın içinden çıkacak bir başkan tutup da “Dünya yuvarlak mı değil mi halk sandıkta karar versin!” der mi bilemeyiz fakat böyle bir ihtimali en azından teorik olarak göz önünde bulundurmak bile bizlere demokrasinin işleyişi (ya da işlemeyişi) hakkında önemli ipuçları veriyor.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 107
Sayfa Aralığı: 63 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın