Trump Ekonomi̇si̇: Kısa Bi̇r Değerlendirme – Harun Öztürkler


Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin ekonomi politikalarını, Başkanın adı ya da politikaların temel önermesini ifade eden kavramlar ile anmak iktisatçıların geleneklerinden birisidir. Bunların en ünlüsü elbette Başkan Roosevelt’in 1930’lu yıllarda Büyük Buhran’dan çıkmak ve ekonomide çeşitli reformlar geliştirmek için uygulamaya koyduğu ekonomi politikalarını tasvir etmek için kullanılan Yeni Düzen (New Deal)’dir. Benzer biçimde Başkan Reagan’ın 1980’lerde uyguladığı arz yanlı ekonomi politikaları Reaganizm olarak adlandırılmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 74
Sayfa Aralığı: 78 - 82

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın