Türk Tarım Sektöründe Örgütlenme Ve Fiyatlara Etkisi – Sibel Cengiz


Dünya piyasalarında tarım ürünleri ve gıda fiyatları, 1960 yılının başından 2000 yılı başına kadar düşüş eğilimi göstermiş, 2000 yılında ise tarihi bir düşüşle karşı karşıya kalınmıştır (FAO, 2011). 2003 yılı ile 2006 yılları arasında fiyat artış eğilimi yavaş seyrederken, 2006 yılı ile 2008 yıllarının ortalarına kadar ise bu artış eğilimi hızlı olmuştur. Fiyatlardaki bu ani artış birçok kişiyi şaşırtmış, dünyadaki tarım ürünleri ve gıda miktarının şimdi ve gelecekte milyarca insanı besleyip besleyemeyeceğine dair soruları artırmıştır. Her ne kadar çeşitli gözlemciler çeşitli faktörlere farklı derecelerde önem verseler de, 2003 yılından başlayan fiyat artışlarında birçok faktörün rol oynadığına ilişkin görece güçlü bir fikir birliği vardır. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir (FAO, 2011): • 2005-2007 yılları arasında Avustralya’da görülen kuraklık gibi baş gösteren iklim şokları tahıl üretimi ve ticaretini azaltmıştır, • Biyoyakıt kullanımı, sebze ve mısır yağı talebini artırmıştır, • ABD dolarının değer kaybetmesi, • Ekonomik büyümenin kaynak yoğun olması nedeniyle petrol ve gübre talebinin artması bu malların fiyatını artırmıştır. Aynı zamanda beslenme tazının farklılaşması nedeniyle et talebi artarak et fiyatlarının yukarı yönlü değişmesine yol açmıştır,

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 108
Sayfa Aralığı: 25 - 35

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın