Türkiye Ekonomisinde Sabit Yatırımlar Ve Tasarrufl – Bayram Ali Eşiyok


Türkiye gibi yarı-sanayileşmiş, yatırım ve tasarruf açığı bulunan bir ekonomide, imalat sektörü gibi üretken sektörlere yönelik sabit yatırımlar başta olmak üzere, tasarruf oranları ekonominin orta ve uzun dönemde büyüme hızını ve yapısal dönüşümünü sağlayan en temel değişkenlerdir. Tasarruf oranlarının öncelediği sabit yatırım düzeyinde gerçekleşen tempolu artışlar ekonominin üretim kapasitesini geliştirerek verimlilik ve rekabet gücünün artması ile sonuçlanmaktadır. Başta Güney Kore olmak yeni sanayileşen ekonomilerin tempolu kalkınma hızlarında yüksek birikim ve tasarruf oranları (aynı anlama gelmek üzere yüksek verimlilik düzeyi) ile birlikte, beşeri sermayenin niteliğini yükselten eğitim ve alt yapı harcamaları etkili olmuştur.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 14
Sayfa Aralığı: 56 - 68

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın