Türkiye Ekonomisinin Yeniden Yapılanmasına İlişkin Bir Kalkınma Stratejisi Önerisi – B. Ali Eşiyok


II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan ve 1970’li yılların ortalarına kadar sürecek olan “ulusal kalkınma” dönemi sona ermiş, bu gelişme “ulusal kalkınmacılığın iflası” olarak nitelendirilmiştir. 1980’li yıllarda başlayan “küresel kalkınma” dönemi ise, dünya ekonomisinde ard arda yaşanan krizler sonucunda küresel kalkınmanın iflasına neden olmuştur. Dünya ekonomisinde yıllık ortalama büyüme oranı kapitalizmin ve kalkınmanın altın çağında ya da ulusal kalkınma döneminde, küresel dönem ile kıyaslanmayacak kadar yüksek gerçekleşmiştir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 42
Sayfa Aralığı: 51 - 71

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın