Türkiye’de 1980 Sonrasında İktisadi Politika Ve Kurumların Evrimi – Şevket Pamuk


1980 yılının Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası oluşturduğu, 1980 yılından itibaren Türkiye’de iktisadi politikaların ve iktisadi kurumlarının hızla değiştiği yaygın olarak kabul görüyor. Bu kısa yazıda 1980 sonrasında, bir başka deyişle neoliberal politikalar ve küreselleşme çağında, Türkiye’de iktisadi politika ve kurumların evrimi üzerine bir yorum sunmaya çalışacağım. Ancak daha önce, 1980 yılındaki dönüm noktasına nasıl gelindiğini hatırlamakta yarar var. Türkiye’de 1980 yılında başlayan iktisadi politika ve kurumlardaki değişikliklerin arkasındaki en önemli neden, dünya ekonomisinin işleyişiyle ilgili değişikliklerdi. 1970’li yıllar dünya ekonomisi için bir hayli zorlu geçmişti. Vietnam Savaşı’nın yarattığı sorunlarla Bretton Woods’un altın ve dolar merkezli sabit kur düzeni dağılmış, petrol fiyatlarının artışı sonrasında oluşan enflasyon ve durgunluğa karşı ise Keynesçi politikalar yeterli yanıt oluşturamamıştı.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 100
Sayfa Aralığı: 7 - 13

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Şevket Pamuk (1950) İktisat tarihçisi ve Orhan Pamuk'un büyük kardeşidir. İstanbul'da doğdu. Robert Kolej'i ve Yale Üniversitesi'ni bitirdi. İktisat dalındaki doktorasını Berkeley Üniversitesi'nden aldı. Türkiye'de ve yurtdışında pek çok üniversitede öğretim üyeliği yaptı. Osmanlı-Türkiye iktisat tarihi üzerine çeşitli dillerde pek çok makalesi ve kitabı vardır. Osmanlı ekonomisi üzerine yazdığı ilk kitap olan Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme, 1820-1913 (1984) İngiltere'de de yayımlandı. Daha sonra tamamladığı Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi (1999) başlıklı kitabı Türkiye'de, ABD'de ve İngiltere'de ödüller kazandı. Bu kitap Arapçaya da çevrilerek Lübnan'da yayımlandı (2004). Prof. Dr. Süleyman Özmucur ile birlikte hazırladıkları "Osmanlı İmparatorluğu'nda Ücretler, 1489-1914" başlıklı çalışma ABD İktisat Tarihçileri Derneği’nin 2002 yılı En İyi Makale Ödülü'nü kazandı. Bu çalışmalarda Pamuk Osmanlı ekonomisinin kurumlarını ve uzun dönemli eğilimlerini karşılaştırmalı olarak inceledi. Pamuk’un 2014 yılında Türkçe olarak yayınlanan son kitabı ise Sanayi Devriminden bu yana Türkiye’de iktisadi gelişmenin 200 yıllık serüveni üzerine odaklanıyor. Pamuk 1999 yılından bu yana Dünya İktisat Tarihi Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir. 2003-05 döneminde Avrupa İktisat Tarihçileri Derneği'nin başkanlığına, 2012-14 dönemi için de Asya İktisat Tarihçileri Derneği başkanlığına seçildi. 2008-13 arasında Londra Ekonomi Okulu and Political Science'da öğretim üyeliği yaptı ve aynı kurumda ilk başkanı olarak Çağdaş Türkiye Çalışmaları Kürsüsünü yönetti. Pamuk Bilim Akademisi kurucu üyesi[1], Türkiye ve Academia Europea (Avrupa Bilimler Akademisi) üyesidir. Avrupa iktisat tarihçileri tarafından yayımlanan European Review of Economic History dergisinin editorlüğünü yapmaktadır. Şevket Pamuk 1994 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesidir.

Bir cevap yazın