Türkiye’de Bankaların Kârlılığını Etkileyen Faktörler – Mesut Kambay


Finansal sektörün kilit kurumlarından olan bankaların temel işlevi, kredi talebi ile kredi arzı arasında aracılık yapmaktadır. Bankalar, bu finansal aracılığı etkin bir biçimde yerine getirerek kâr elde ederler. Bankaların, bu finansal aracılık fonksiyonunu yerine getirdikleri kredi mekanizması, ekonomik büyümenin temelini oluşturmaktadır. Bankaların kredi aktarım mekanizmasının çalışmaması veya zaafa uğraması, ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişmesinde bankaların finansal tasarrufları üretken yatırımlara dönüştürme kabiliyeti büyük önem arz etmektedir. Türkiye’de bankacılık sektörü, 1990–2001 döneminde makroekonomik dengesizlikler nedeniyle ortaya çıkan 1994 krizi, Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleriyle temel fonksiyonlarını yerine getirmekten uzaklaşmıştır. Şubat 2001 krizi ve ardından uygulamaya konulan Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programı sektör açısından yeni bir başlangıç noktası olmuştur. Krizin etkisiyle hasar gören bankaların yeniden yapılandırılması, sektörün rehabilitasyonu, uluslararası kriterlere ve denetimlere göre şekillenen yeni bir denetleme ve risk dağıtım sistemi uygulanmıştır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 103
Sayfa Aralığı: 21 - 31

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın