Türkiye’de Emeğin Bölgelerarası Göçünün Belirleyicileri Üzerine – Uğur Aytun


İ nsanlığın ve ekonominin gelişme sürecinde, öne çıkan sektörlerin, niteliklerin, konuların ya da kavramların her geçen gün daha da hızlandığı ve çeşitlendiği bir dünyaya şahitlik ediyoruz. Bu süreçte, ekonomideki temel birimlerin konumlarında ya da rollerinde de önemli değişimler yaşanıyor. Toprağında çalışarak geçimlik yaşamını sürdüren emekçi, önce toprak sahibinin ücret karşılığı istihdam ettiği ücretli emekçiye doğru evriliyor, bununla da kalmıyor, toplum yaşamının ve ekonomik dünyanın yeni paradigmaları çerçevesinde toprağa bağlı üretimden kopuyor ve şehrin karmaşık dünyasındaki üretici çarklar ve bununla birlikte kitlesel üretimin “hedef kitlesi” arasındaki yerini alıyor. Emeğin ve üretim ilişkilerinin değişen doğası sonucu ortaya çıkan sanayisizleşme, endüstriyel uzmanlaşma ve çeşitlilik olguları bugün emeğin, niteliği ölçüsünde oyunun kurallarına uyum sağlamak için, bölgeler ve sektörler arasında savrulan bir hal almasına neden oluyor

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 75
Sayfa Aralığı: 25 - 28

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın