Türkiye’de Enflasyon Gelir Grupları Arasında Ne Kadar Farklılaşıyor? – Çağlar Yüncüler


Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) belirli bir zaman aralığında hanehalkları tarafından tüketilen mal ve hizmetlerin fiyat seviyelerini ölçmektedir. Fiyatların zaman içindeki değişimi tüm ekonomik ajanlar için önemli bir bilgidir. Bu sebeple, fiyat seviyesinin ve dolayısıyla enflasyonun doğru ölçümü büyük önem kazanmaktadır. Ancak, fiyat endekslerinin güvenilirliği kamuoyunda sık sık tartışılmaktadır. Çoğu zaman resmi enflasyon rakamlarının hanehalklarının “gerçek” enflasyon oranlarını yansıtmadığı ve olması gerekenden daha düşük hesaplandığı iddia edilmektedir. Teorik olarak bu tarz eleştirilerin haklılık payı olabilir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 35
Sayfa Aralığı: 33 - 45

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın