Türkiye’de İktisat Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler – Burcu Türkcan


İktisat bilimi, 19. yüzyıldan bu yana sosyal bilimlerin temel alt alanlarından biri olarak kabul görmektedir. Özellikle 1. Sanayi Devrimi’yle birlikte hız kazanan sermaye birikim süreci, ekonomik gelişmelerin doğru analizi ile ekonomik büyüme ve kalkınma eksenli politikaların oluşturulması anlamında iktisadı temel politika alanlarından biri haline getirmiştir. Takip eden sanayi devrimleri ve küreselleşme ile hız kazanan finans kapitalin ülkeler arası hareketliliğinin artması ise, yıllar içerisinde, ekonomiyi gerek ülkeler gerekse de firmalar ve bireyler için kritik konu olarak gündeme yerleştirmiştir. Dolayısıyla yıllar içerisinde iktisat eğitiminde dünya çapında bir popülarite yaşanmıştır. Bu bağlamda her ülkede üniversiteler dâhilinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri (İİBF) ve bu fakülteler içerisinde de pek çok iktisat (ekonomi) bölümü açılmıştır. Türkiye de bu trendden nasibini almış, 1930’lardan itibaren arka arkaya birçok İİBF kurulmuştur. Günümüzde halen yeni kurulan her üniversitenin neredeyse olmazsa olmazı İİBF’lerdir. Tüm bu gerçekler ışığında bu yazıda, iktisat eğitiminin Türkiye’deki dünü ve bugününe kısaca değinildikten sonra iktisat eğitimi konusundaki temel bazı tartışmalara yer verilmektedir.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 104
Sayfa Aralığı: 73 - 79

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın