Türkiye’de Kobi’lerin Yapısına Dair Bir Tartışma – Nazire Nergiz Dinçer


İktisat ve Toplum Dergisinin Mart 2018 sayısında çıkan yazımızda da belirttiğimiz gibi Türkiye’de yıllardır süregelen bir KOBİ destekleme furyası mevcuttur. Organizasyon yapılarının diğer pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kurumsallıktan uzak olması ve finansmana erişimlerindeki kısıtlar sebebiyle krizlere daha duyarlı olmaları, devleti KOBİ’leri desteklemeye itmektedir. Hatta daha da önemlisi, işgücünün büyük çoğunluğuna istihdam sağlamaları KOBİ’leri hükümetler için vazgeçilmez kılmaktadır. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) verilerine göre, Türkiye’de, Eylül 2017 itibarıyla toplam kredilerin %25’ini KOBİ kredileri oluşturmaktadır. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli kredilerin ise %73’ü KOBİ’lere kullandırılmış olup, bu KOBİ’lerin sadece %8,2’si ihracatçıdır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 91
Sayfa Aralığı: 80 - 87

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın