Türkiye’de Parasal Büyüklükler Konjonktür Yönlü Müdür? – Harun Öztürkler


Ekonomik konjonktürün en bilinen tanımı Burns ve Mitchell (1946) tarafından yapılmıştır. Buna göre, konjonktür, kapitalist ekonomilerde toplam ekonomik aktivitedeki dalgalanmalardır. Ekonomik konjonktür çoğu kez ekonomik kriz kavramı ile karıştırılmaktadır. Oysa, ekonomik kriz bir konjonktür döneminin yalnızca bir alt dönemini tanımlamakta kullanılmaktadır. Bir konjonktür dönemi, birbirini izleyen genişleme, daralma ve bir sonraki konjonktürün genişleme dönemiyle birleşen bir canlanma döneminden oluşur. Dalgalanmalar derinlik ve zaman aralıkları anlamında farklılaşmakla birlikte, tekrarlanmaktadırlar.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 17
Sayfa Aralığı: 44 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın