Türkiye’nin Ve Ortadoğu Ülkelerinin Otuz Yıllık Kalkınma Serüveni – Hüseyin Tatlıdil


Günümüzde Ortadoğu ülkeleri dünya enerji kaynaklarında sahip oldukları rezervler, üretim ve dışsatımı açısından oldukça büyük öneme sahiptirler. Kaynak zenginliğinin ekonomik gelişmişlik düzeyinin bir belirleyicisi olduğunu ileri süren görüşler dikkate alındığında, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık olarak üçte ikisine ve doğal gaz rezervlerinin yaklaşık 1/2’sine sahip olan bu bölgenin dünyanın en gelişmiş bölgeleri arasında bulunması gerektiği sonucuna varılır. Ancak UNDP’nin düzenli olarak hazırladığı beşeri kalkınma raporlarında bu ülkeler gelişmekte olan ülkeler veya az gelişmiş ülkeler kategorilerinde bulunmaktadırlar. Bunun sebebini oluşturan etkenlerin incelenmesi oldukça geniş bir araştırma konusu olacaktır. Bu çalışmada aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Ortadoğu bölgesindeki ülkelerinin beşeri kalkınma açısında son 30 yıldır gösterdikleri değişim incelenmeye çalışılacaktır

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 11
Sayfa Aralığı: 42 - 52

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın