Uluslararası Tarım Politikaları – Makbule Deniz


Tarım, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinden bağımsız olarak hassas ve stratejik sektör olma niteliğini korumaktadır. Tarım sektöründe uygulanan müdahale, düzenleme ve transferler yoğun bir şekilde devam etmektedir. Ülkelerin ekonomik anlamda gelişme gösterebilmeleri için ilk aşama, tarımda verimliliğin sağlanmasıdır. Gelişmiş ülkelerin geçmişteki iktisadi faaliyetleri incelendiğinde görülür ki ilerleme, sanayileşme öncesi dönemde tarımda verim artışlarının ortaya çıktığı döneme tekabül etmektedir. Yirminci yüzyılla birlikte sanayileşmiş ülkeler tarımda elde ettikleri artık değerlerle sermaye birikimi elde ederek sanayileşme sürecinde yatırımlara dönüştürüp ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmuşlardır.

Sayı: İktisat ve Toplum Dergisi 119
Sayfa Aralığı: 77 - 80

Bu makalenin tamamını okumak için satın almalısınız.

Bir cevap yazın